++ Letní sezóna 2024 zahájena, těšíme se na Vaši návštěvu ++

Provozní řád

NÁZEV: Městské Koupaliště

ADRESA: ul. Slovenská, Sokolov

KONTAKT: 359 808 675

MAJITEL: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

PROVOZOVATEL: Sokolovská bytová s.r.o., Komenského 77, 356 40 Sokolov

PRACOVNÍCI ODPOVĚDNÍ ZA PROVOZ AREÁLU:

Ing.Erik Klimeš: Telefon: 359 808 614 Funkce: Jednatel

Mgr. Karel Koutecký: Telefon: 731 410 376 Funkce: Vedoucí areálu

Hana Bulantová Telefon: 359 808 675 Funkce: Provozní areálu

PROVOZNÍ DOBA LETNÍHO KOUPALIŠTĚ:

ČERVEN (od 1.6.) - ZÁŘÍ (do 15.9.) v čase od 9.00 do 19.00

Změna provozní doby je vyhrazena.

Areál je v provozu pouze za vhodných klimatických podmínek.

ZDROJ VODY PRO AREÁL: vodovodní řád

PLATNOST PROVOZNÍHO ŘÁDU OD: 1.7. 2015

VYPRACOVAL: Mgr. Karel Koutecký, vedoucí areálu

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

Do areálu nemají přístup osoby, trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem, dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek.

Při naplnění kapacity areálu bude vstup do venkovní části uzavřen do doby, než se kapacita uvolní.

VSTUP DO PROSTORU AREÁLU

 1. Vstup je dovolen pouze v provozní době, s platnou vstupenkou nebo permanentkou.
 2. Prodej vstupenek začíná otevřením areálu a končí hodinu před koncem provozu.
 3. Dětem do deseti let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby, starší 18 let. Každé dítě musí mít vlastní plavky.
 4. Pokladna má povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity zařízení nebo osobám, kterým podle provozního řádu není povolen přístup.

VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY AREÁLU

 1. Do prostor areálu mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí, ohrožující zdraví ostatních návštěvníků. Tj. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivým nebo odpor budícími chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, rodinní příslušníci, osoby postižené nakažlivou infekční chorobou, která není od rodiny izolována, osoby postižené chorobami provázené výtokem, osoby s kožními parazity a vyrážkami, obvazy na těle a rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu, zahmyzené.
 2. Zákaz vstupu platí pro osoby pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek.
 3. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejich chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 4. Z prostoru areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto provozního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků areálu. V krajním případě, podle povahy přestupku, může správa areálu požádat o zakročení příslušné bezpečnostní orgány.
 5. Zákaz vstupu se zvířaty.

PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 1. Všichni návštěvníci jsou povinni před vstupem do bazénu použít WC, důkladně se umýt a vstupovat do bazénu přes brodítka se sprchou.
 2. Návštěvníci bazénu používají vlastní plavky, které musí být čisté. V trenýrkách, „kraťasech“, spodním prádle a jiném oblečení, které není výlučně určené ke koupání, je zásadně vstup do bazénu zakázán.
 3. Svlékat a oblékat se je povoleno jen v místech k tomu určených.
 4. Doporučuje se nebrat do areálu cenné věci a větší obnosy peněz – jejich uložení je možné pouze na místě k tomu určeném.
 5. Neplavci se smí koupat pouze ve vyhrazených prostorech.
 6. Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu a šetřit vodou.
 7. Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
 8. Všichni návštěvníci musí dbát o co největší čistotu, neobtěžovat svým jednáním ostatní návštěvníky a dbát o osobní bezpečnost.
 9. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu, nebere provozovatel areálu odpovědnost.
 10. Doba pobytu na vstupenku začíná a končí průchodem vstupním turniketem.
 11. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů zaměstnanců areálu, kteří jsou osobně odpovědni za provoz a bezpečnost návštěvníků a dodržování tohoto řádu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se informačními a bezpečnostními tabulemi, umístěnými v prostorách areálu.
 2. Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.
 3. Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů pracovníků areálu.
 4. V případě neuposlechnutí může být vykázán z areálu bez vrácení vstupného.
 5. Za zajištění první pomoci na bazénu a případně přivolání lékařské pomoci odpovídá plavčík.
 6. Každý návštěvník se zaplacením vstupného dobrovolně zavazuje k dodržování všech ustanovení tohoto provozního řádu.